Położenie inwestycji jest bardzo sielskie. W pobliżu znajduje się jezioro, pagórkowany teren pokrywają stare drzewa, do głównej drogi trzeba dojechać kilka minut. Właścicielka domu uwielbia pracę w ogrodzie, co widać, bo wszystkie rośliny i drzewa są zadbane, a warzywnik wyjątkowo urodzajny. Długie ceglane płytki w połączeniu z dużymi płaszczyznami okien pokrytymi zewnętrznymi żaluzjami, dodają bardzo nowoczesnego wyglądu, tej klasycznej bryle.

The location of the development is very idyllic. There is a lake nearby, the hilly terrain is covered with old trees, it takes a few minutes to reach the main road. The homeowner loves working in the garden, which is evident, because all the plants and trees are well cared for, and the vegetable garden is exceptionally fertile. Long brick tiles, combined with large planes of windows covered with external blinds, add a very modern look, to this classic block.

  • Architect: Archituda A. Niedziałek P. Chruściński
  • Brick tiles: Milke
  • Constraction: Arkano
  • Location: Gdańsk | Poland
  • Photo: Magda Korzewska archphoto.pl